Sản phẩm

BỘ THỰC HÀNH STEM

Cung cấp các dụng cụ cần thiết thực hành Steam, STEM booklet: Chicken farm (Xây dựng mô hình nông trại), STEM booklet: Solar heater (Mô hình sưởi năng lượng mặt trời), STEM booklet: Green house (Mô hình nhà xanh), STEM booklet: Soundproof room (Mô hình phòng cách âm), STEM booklet: Fire alarm (Mô hình báo cháy), STEM booklet: Smart house (Mô hình nhà thông minh), STEM booklet: Auto-watering system (Mô hình tưới tiêu tự động), STEM booklet: Windmill (Mô hình điện gió)

Xem tiếp

BỘ DỤNG CỤ TRÌNH DIỄN

Tập trung phát triển cho học sinh 4 nhóm năng lực chính: Thường thức cuộc sống; Giao tiếp và tương tác, Tư duy học tập và sáng tạo, Ứng dụng Khoa học-Công nghệ -Thông tin. Dựa trên Khung năng lực công dân toàn cầu thế kỷ 21, chương trình được thiết kế thành các tiết học/chủ đề hấp dẫn, gần gũi và thú vị, mang tính phổ cập cho phép hầu hết học sinh trong nhà trường có thể được học kỹ năng sống chất lượng cao với chi phí thấp.

Xem tiếp

 

Ý kiến của khách hàng

Đối tác