Bộ dụng cụ trình diễn

1. Gas Law (Định luật GAS)

2. Speed of sound (Tốc độ truyền âm)

3. Sound wave (Sóng âm)

4. Electromagnetic induction (Cảm ứng điện từ)

5. Reaction rate (Tốc độ phản ứng)

6. Acid and Base

7. Chemical equilibrium (Cân bằng hóa học)

8. Heart rate (Nhịp tim)

9. Respiration of germinating seeds (Hô hấp của hạt mầm)

10. Alcohol fermentation (Quá trình lên men)

11. Smart lamp (Đèn thông minh)

12. Security system (Hệ thống bảo vệ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *