Bộ thực hành Stem

1. STEM booklet: Chicken farm (Xây dựng mô hình nông trại)

2. STEM booklet: Solar heater (Mô hình sưởi năng lượng mặt trời)

3. STEM booklet: Green house (Mô hình nhà xanh)

4. STEM booklet: Soundproof room (Mô hình phòng cách âm)

5. STEM booklet: Fire alarm (Mô hình báo cháy)

6. STEM booklet: Smart house (Mô hình nhà thông minh)

7. STEM booklet: Auto-watering system (Mô hình tưới tiêu tự động)

8. STEM booklet: Windmill (Mô hình điện gió)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *