KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH STEM THPT

Chương trình STEM Lớp 10

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 45 phút, làm chủ đề STEM trong phòng Lab STEM.

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
1.
2. 1 Hệ thống chiếu sáng tự động HĐ 1: Xác định vấn đề  HĐ 2: Tiến hành kết nối hệ thống, vận hành thử hệ thống Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận Kết nối, bố trí và vận hành hệ thống

–  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Hệ thống chiếu sáng tự động”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh.

2
3.
4. 1 Hệ thống chiếu sáng tự động HĐ 3: Báo cáo, trình bày kết quả

HĐ 4: Mở rộng

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình Thảo luận –  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Hệ thống chiếu sáng tự động”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông

minh.

2

 

 

5.
6. 1 Lên men rượu HĐ 1: Xác định vấn đề Đọc tài liệu và trả lời câu

hỏi.

–  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Lên men

rượu”

Chương trình Sinh học 10. Chủ đề: Vi sinh vật

Nội dung: Một só ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn

Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa chua,…)

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sau bài 24: Thực hành lên men etillic và lactic (Sách Sinh học 10) trang 95

2 HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình lên men Thảo luận Kết nối, bố trí và tiến hành thí

nghiệm

7.
8. 1 Lên men rượu HĐ 3: Báo cáo, thuyết trình về kết quả thí nghiệm Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình Thảo luận –  Sách STEM 10

–  Máy tính có kết nối mạng, slides.

–  Bộ dụng cụ “Lên men

rượu”

Chương trình Sinh học 10. Chủ đề: Vi sinh vật

Nội dung: Một só ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn

Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa chua,…)

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sau bài 24: Thực hành lên men etillic và lactic (Sách Sinh học 10) trang 95

2 HĐ 4: Mở rộng
9.
10. 1 Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản

ứng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

–  Sách STEM 10

–  Máy tính có kết nối mạng, slides.

–  Bộ dụng cụ “Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản

ứng”

Chương trình Hóa học 10

Chủ đề: Tốc độ phản ứng hóa học Nội dung: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác).

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Sau bài 154: Tốc độ phản ứng hóa học (Sách Hóa học 10) trang 154
2
11.
12. 1 Ảnh hưởng của nồng độ HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm Thuyết trình – Sách STEM 10 Chương trình Hóa học 10

Chủ đề: Tốc độ phản ứng hóa học

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

 

 

2 đến tốc độ phản ứng Hoạt động 4: Mở rộng Thảo luận –  Máy tính có kết nối mạng, slides.

–  Bộ dụng cụ “Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản

ứng”

Nội dung: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác).

Sau bài 154: Tốc độ phản ứng hóa học (Sách Hóa học 10) trang 154
13.
14. 1 Cân chính xác HĐ 1: Tìm hiểu về ưu nhược điểm của các loại cân khác nhau Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –  Sách STEM 10

–  Hộp kit “Cân chính xác”

–  Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 10

Chủ đề: Biến dạng của vật rắn Nội dung: Định luật Hooke

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực  hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo,

từ đó phát biểu được định luật Hooke.

Chương 7: Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể, sau bài 188: Biến dạng của vật rắn (SGK Vật Lí 10 nâng cao) trang 188
2 Thảo luận
15.
16. 1 Cân chính xác HĐ 2 + 3: Xây dựng và lựa chọn các phương án nghiên cứu tính chất của lò xo Thiết kế phương án TN

Thảo luận

–  Sách STEM 10

–  Hộp kit “Cân chính xác”

–  Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 10

Chủ đề: Biến dạng của vật rắn Nội dung: Định luật Hooke

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực  hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo,

từ đó phát biểu được định luật Hooke.

Chương 7: Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể, sau bài 188: Biến dạng của vật rắn (SGK Vật Lí 10 nâng cao) trang 188
2
17.
18. 1 Cân chính xác HĐ 4: Xây dựng các mẫu khảo sát để thử nghiệm Thảo luận –  Sách STEM 10

–  Hộp kit “Cân chính xác”

–  Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 10

Chủ đề: Biến dạng của vật rắn Nội dung: Định luật Hooke

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực  hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo,

từ đó phát biểu được định luật Hooke.

Chương 7: Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể, sau bài 188: Biến dạng của vật rắn (SGK Vật Lí 10 nâng cao) trang 188
2 HĐ 5: Kết nối mô hình mẫu với các thiết bị cảm biến để khảo sát

HĐ 6: Đánh giá và điều chỉnh quá trình

Tiến hành thí nghiệm

 

 

19.
20. 1 Cân chính xác Hoạt động 5: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 6: Mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận –  Sách STEM 10

–  Hộp kit “Cân chính xác”

–  Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 10

Chủ đề: Biến dạng của vật rắn Nội dung: Định luật Hooke

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực  hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa

lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.

Chương 7: Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể, sau bài 188: Biến dạng của vật rắn (SGK Vật Lí 10 nâng cao) trang 188
2
21.
22. 1 Sự đáng sợ của nhiên liệu hóa thạch HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của các loại nhiên liệu hóa thạch đến nồng độ khí oxy và CO2 trong môi trường.

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –  Tài liệu STEM 10

–  Máy tính có mạng internet

–  Thiết bị – Hộp kit “Sự đáng sợ của nhiên liệu

hóa thạch”.

Chương trình Vật lí 10

Nội dung: Vật lí với giáo dục và bảo vệ môi trường.

– Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.

Chương IV: Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, sau bài 62: Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân.
2
23.
24. 1 Sự đáng sợ của nhiên liệu hóa thạch Hoạt động 2: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 3: Mở rộng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –  Tài liệu STEM 10

–  Máy tính có mạng internet

–  Thiết bị – Hộp kit “Sự đáng sợ của nhiên liệu

hóa thạch”.

Chương trình Vật lí 10

Nội dung: Vật lí với giáo dục và bảo vệ môi trường.

– Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.

2
25.
 

26.

1 Wilab nghe lời bạn HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành kết nối hệ thống, vận hành thử hệ thống

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận Kết nối, bố trí và vận

hành hệ thống

–  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Wilab nghe lời bạn”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

− Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông

minh.

2

 

 

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông

minh.

27.
28. 1 Wilab nghe lời bạn HĐ 3:

Thuyết trình bảo các kết quả thí nghiệm

HĐ 4: Khảo sát chuyển động thẳng biến đổi đều

Đọc tài liệu, Thảo luận Bố trí và tiến hành thí nghiệm –  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Wilab nghe lời bạn”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều

khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh.

Chương 1: Động học chất điểm, sau bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều, SGK Vật Lí 10 (trang 16)
2
29.
30. 1 Hệ thống thang nâng tự động HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành kết nối hệ thống, vận hành thử hệ thống

Đọc tài liệu, Thảo luận Bố trí và tiến hành thí nghiệm –  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Hệ thống thang nâng tự động”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều

khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh.

2

 

 

31.
32. 1 Hệ thống thang nâng tự động HĐ 5: Báo cáo kết quả HĐ 6: Mở rộng Thuyết trình

+ Thảo luận

–  Tài liệu STEM 10

–  Bộ dụng cụ “Hệ thống thang nâng tự động”

Chương trình Công nghệ 10: Nội dung:

Chuyên đề thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.

−  Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.

−  Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông

minh.

2

 

Chương trình STEM Lớp 11

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 45 phút, làm chủ đề STEM trong phòng Lab STEM.

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
26.
27. 1 Dao động tắt dần HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm dao động tắt dần trong các môi trường khác nhau.

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Bộ dụng cụ “Dao động tắt dần”

Chương trình Vật Lí 11: Chủ đề: Dao động

Nội dung: Dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng.

– Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.

Chương I: Dao động cơ

Sau bài 1: Dao động điều hòa (Sách Vật Lí 12) trang 4

2
28.
29. 1 Dao động tắt dần HĐ 3: Báo cáo, trình bày kết quả thí nghiệm

HĐ 4: Mở rộng

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình –   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối

Chương trình Vật Lí 11: Chủ đề: Dao động Chương I: Dao động cơ
2

 

 

Thảo luận mạng, slides.

– Bộ dụng cụ “Dao động tắt dần”

Nội dung: Dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng.

– Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.

Sau bài 1: Dao động điều hòa (Sách Vật Lí 12) trang 4
30.
31. 1 Sóng âm HĐ 1: Xác định vấn đề Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. –   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Bộ dụng cụ “Sóng âm”

Chương trình Vật Lí 11. Chủ đề: Sóng

Nội dung: Mô tả sóng

Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.

Chương II: Sóng cơ, Sóng âm

Sau bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (Sách Vật Lí 12) trang 57

2 HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

32.
33. 1 Sóng âm HĐ 3: Báo cáo, thuyết trình về kết quả thí nghiệm Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình –   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối

Chương trình Vật Lí 11. Chủ đề: Sóng

Nội dung: Mô tả sóng

Chương II: Sóng cơ, Sóng âm

 

 

2 HĐ 4: Mở rộng Thảo luận mạng, slides.

– Bộ dụng cụ “Tốc độ âm”

Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng. Sau bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (Sách Vật Lí 12) trang 57
34.
35. 1 Tốc độ âm HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ âm

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Bộ dụng cụ “Tốc độ âm”

Chương trình Vật Lí 11 Chủ đề: Sóng

Nội dung: Đo tốc độ truyền âm

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.

Chương II: Sóng cơ, Sóng âm

Sau bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (Sách Vật Lí 12) trang 57

2
36.

 

 

37. 1 Tốc độ âm HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm Thuyết trình

 

 

 

 

Thảo luận

–   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Bộ dụng cụ “Tốc độ âm”

Chương trình Vật Lí 11 Chủ đề: Sóng

Nội dung: Đo tốc độ truyền âm

– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.

Chương II: Sóng cơ, Sóng âm

Sau bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (Sách Vật Lí 12) trang 57

2 Hoạt động 4: Mở rộng
38.
39. 1 Chất tẩy rửa Hoạt động 1: Tìm hiểu về các loại chất tẩy rửa

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm “Đo pH của chất tẩy rửa”

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Tài liệu STEM 11

–   Hộp kit “Chất tẩy rửa”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Hóa học 11

Nội dung: Chuyển hoá chất béo thành xà phòng

– Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo (tùy điều kiện địa phương và nhà trường có thể chọn chế hóa từ dầu ăn, dầu dừa, dầu cọ, mỡ động vật…).

Chương 1 Este – Lipit

Sau bài: Khái niệm về xà phóng và chất giặt rửa tổng hợp. (SGK Hóa học) trang 13.

2 Tiến hành thí nghiệm

 

 

40.
41. 1 Chất tẩy rửa HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm

HĐ 4: Mở rộng

Thiết kế phương án TN

Thảo luận

–   Tài liệu STEM 11

–   Hộp kit “Chất tẩy rửa”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Hóa học 11

Nội dung: Chuyển hoá chất béo thành xà phòng

– Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo (tùy điều kiện địa phương và nhà trường có thể chọn chế hóa từ dầu ăn, dầu dừa, dầu cọ, mỡ động vật…).

Chương 1 Este – Lipit

Sau bài: Khái niệm về xà phóng và chất giặt rửa tổng hợp. (SGK Hóa học) trang 13.

2
42.
43. 1 Cân bằng hóa học HĐ 1: Xác định vấn đề Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Tài liệu STEM 11

–   Hộp kit “Cân bằng hóa học”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Hóa học 11 Chủ đề: Cân bằng hóa học

Nội dung: Cân bằng hóa học trong dung dịch

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, sau bài 38: Cân bằng hóa học (SGK Hóa học 10) trang 156
2 HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát các yếu tố nhiệt độ và áp suất khí tới

chuyển dịch cân bằng

Tiến hành thí nghiệm
44.

 

 

45. 1 Cân bằng hóa học Hoạt động 5: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 6: Mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận –   Tài liệu STEM 11

–   Hộp kit “Cân bằng hóa học”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Hóa học 11 Chủ đề: Cân bằng hóa học

Nội dung: Cân bằng hóa học trong dung dịch

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, sau bài 38: Cân bằng hóa học (SGK Hóa học 10) trang 156
2
46.
47. 1 Đo nhịp tim HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Đo nhịp tim trong các điều kiện khác nhau

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận

Tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị – Hộp kit “Đo nhịp tim”.

Chương trình Sinh học 11

Chủ đề: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Nội dung: Khái quát về hệ tuần hoàn, Cấu tạo và hoạt động của tim và hệ mạch

– Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim mạch

Sau bài 19: Tuần hoàn máu (SGK Sinh học) trang 81.
2
48.

 

 

49. 1 Đo nhịp tim Hoạt động 2: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 3: Mở rộng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có mạng internet

–   Thiết bị – Hộp kit “Đo nhịp tim”.

Chương trình Sinh học 11

Chủ đề: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Nội dung: Khái quát về hệ tuần hoàn, Cấu tạo và hoạt động của tim và hệ mạch

– Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim mạch

Sau bài 19: Tuần hoàn máu (SGK Sinh học) trang 81.
2
50.
 

26.

1 Hô hấp của hạt nảy mầm HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quá trình hô hấp ở hạt nảy mầm

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 11

–   Bộ dụng cụ “Hô hấp của hạt nảy mầm”

Chương trình Sinh học 11:

Chủ đề: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Nội dung: Hô hấp ở thực vật

Thiết kế và thực hiện thí nghiệm để nhận biết các sản phẩm tạo thành do hô hấp và vai trò của hô hấp

Sau bài 12: Hô hấp ở thực vật (SGK Sinh học 11) trang 51.
2

 

 

33.
34. 1 Hô hấp của hạt nảy mầm HĐ 3: Báo cáo, trình bày kết quả thí nghiệm

HĐ 4: Mở rộng

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình

Thảo luận

Tài liệu STEM 11

– Bộ dụng cụ “Hô hấp của hạt nảy mầm”

Chương trình Sinh học 11:

Chủ đề: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Nội dung: Hô hấp ở thực vật

Thiết kế và thực hiện thí nghiệm để nhận biết các sản phẩm tạo thành do hô hấp và vai trò của hô hấp

Sau bài 12: Hô hấp ở thực vật (SGK Sinh học 11) trang 51.
2
35.
36. 1 Dao động điều hòa HĐ 1: Xác định vấn đề

HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quá trình hô hấp ở hạt nảy mầm

Đọc tài liệu, Thảo luận

Bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có mạng internet

–   Hộp kit “Dao động điều hòa”.

Chương trình Vật lí 11 Chủ đề: Dao động

Nội dung: Dao động điều hòa

– Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.

Chương I: Dao động cơ

Sau bài 4: Dao động tắt dần, dao động

cưỡng bức (Sách Vật Lí 12) trang 18

2
37.

 

 

38. 1 Dao động điều hòa HĐ 3: Báo cáo, trình bày kết quả thí nghiệm

HĐ 4: Mở rộng

Thuyết trình

+ Thảo luận

Tài liệu STEM 11

–   Máy tính có mạng internet

–   Hộp kit “Dao động điều hòa”.

Chương trình Vật lí 11 Chủ đề: Dao động

Nội dung: Dao động điều hòa

– Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.

Chương I: Dao động cơ

Sau bài 4: Dao động tắt dần, dao động

cưỡng bức (Sách Vật Lí 12) trang 18

2

 

Chương trình STEM Lớp 12

Hai tuần một buổi, mỗi buổi hai tiết, mỗi tiết 45 phút, làm chủ đề STEM trong phòng Lab STEM.

 

Tuần Tiết Chủ đề Tên hoạt động Hình thức tổ chức HĐ Thiết bị, tài liêu CT mới CT cũ
51.
52. 1 Hệ điều nhiệt HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tiến hành kết nối hệ thống, vận hành thử hệ thống

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

Kết nối, bố trí và vận hành hệ

thống

–   Tài liệu STEM 12

–   Bộ dụng cụ “Hệ

điều nhiệt”

Chương trình Công nghệ 12: Nội dung:

Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình

− Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.

2
− Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.
53.
54. 1 Hệ điều nhiệt HĐ 3: Báo cáo, trình bày kết quả

HĐ 4: Mở rộng

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình

Thảo luận

–   Tài liệu STEM 12

–   Bộ dụng cụ “Hệ

điều nhiệt”

Chương trình Công nghệ 12: Nội dung:

Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình

2

 

 

−  Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.

−  Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.

55.
56. 1 Hệ thống chống trộm HĐ 1: Xác

định vấn đề

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi. –   Tài liệu STEM 12

–   Bộ dụng cụ “Hệ thống chống trộm”

Chương trình Công nghệ 12: Nội dung:

Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình

−  Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.

−  Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.

2 HĐ 2: Tiến Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

hành kết nối hệ
thống, vận
hành thử hệ
thống
57.
58. 1 Hệ thống chống trộm HĐ 3: Báo cáo, thuyết trình về kết quả thí

nghiệm

Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình

Thảo luận

–   Tài liệu STEM 12

–   Bộ dụng cụ “Hệ thống

Chương trình Công nghệ 12: Nội dung:

Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình

2 HĐ 4: Mở rộng

 

 

chống trộm” −  Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.

−  Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.

59.
60. 1 Định luật Boylo Mariot HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát Định luật Boylo Mariot

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi.

Thảo luận

Kết nối, bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Sách STEM 12

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

–   Bộ dụng cụ “Định luật Boylo Mariot”

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Khí lí tưởng

Nội dung: Phương trình trạng thái

– Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khốiclượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.

Chương 5: Chất khí, sau bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boylo

(SGK Vật Lí) trang 156.

2
61.
62. 1 Định luật Boylo Mariot HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm Thuyết trình

 

 

 

Thảo luận

–   Sách STEM 12

–   Máy tính có kết nối mạng, slides.

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Khí lí tưởng

Nội dung: Phương trình trạng thái

– Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi

Chương 5: Chất khí, sau bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boylo
2 Hoạt động 4: Mở rộng

 

 

– Bộ dụng cụ “Định luật Boylo Mariot” nhiệt độ của một khốiclượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. (SGK Vật Lí 10)

trang 156.

63.
64. 1 Cảm ứng điện từ HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát hiện tượng Cảm ứng điện

từ

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi –   Sách STEM 12

–   Hộp kit “Cảm ứng điện từ”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Từ trường

Nội dung: Từ thông và cảm ứng điện từ

– Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.

Chương 5: Cảm ứng điện từ, sau bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

(SGK Vật Lí 11)

trang 142

2 Tiến hành thí nghiệm
65.
66. 1 Cảm ứng điện từ HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm Hoạt động 4: Mở rộng Thiết kế phương án TN

Thảo luận

Sách STEM 12

–   Hộp kit “Cảm ứng điện từ”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Từ trường

Nội dung: Từ thông và cảm ứng điện từ

– Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.

Chương 5: Cảm ứng điện từ, sau bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

(SGK Vật Lí 11)

trang 142

2
67.

 

 

68. 1 Nhiệt độ sôi HĐ 1: Xác

định vấn đề

Thảo luận –   Sách STEM 12

–   Hộp kit “Nhiệt độ sôi”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Vật lí nhiệt

Nội dung: Sự chuyển thể

– Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.

Chương 7: Chất rắn, và chất. Sự chuyển thể.

Sau bài 38: Sự chuyển thể (SGK Vật Lí 10)

trang 204

2 HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát quá trình chuyển thể Tiến hành thí nghiệm
69.
70. 1 Nhiệt độ sôi Hoạt động 5: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 6: Mở rộng

Thuyết trình, Thảo luận –   Sách STEM 12

–   Hộp kit “Nhiệt độ sôi”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Vật lí nhiệt

Nội dung: Sự chuyển thể

– Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.

Chương 7: Chất rắn, và chất. Sự chuyển thể.

Sau bài 38: Sự chuyển thể (SGK Vật Lí 10)

trang 204

2
71.
72. 1 Nóng chảy và đông đặc HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –   Sách STEM 12

–   Hộp kit “Nóng

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Vật lí nhiệt

Nội dung: Sự chuyển thể

Chương 7: Chất rắn, và chất. Sự chuyển thể.

Sau bài 38: Sự chuyển thể

2

 

 

sát quá trình chuyển thể Tiến hành thí nghiệm chảy và đông đặc”

– Máy tính xách tay

– Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi. (SGK Vật Lí 10)

trang 204

73.
74. 1 Nóng chảy và đông đặc Hoạt động 2: Thuyết trình, báo cáo kết quả TN

Hoạt động 3: Mở rộng

Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi, thảo luận –   Sách STEM 12

–   Hộp kit “Nóng chảy và đông đặc”

–   Máy tính xách tay

Chương trình Vật Lí 12 Chủ đề: Vật lí nhiệt

Nội dung: Sự chuyển thể

– Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.

Chương 7: Chất rắn, và chất. Sự chuyển thể.

Sau bài 38: Sự chuyển thể (SGK Vật Lí 10)

trang 204

2
75.
 

26.

1 Tụ điện HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Tiến hành thí nghiệm khảo sát hiệu điện thế của tụ khi tích và xả

Thuyết trình, Thảo luận

Bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 12

–   Hộp kit “Tụ điện”

–   Máy tính xách tay

Chương IV: Dao động và sóng

điện từ

Sau bài 20:

Mạch dao động (Sách Vật Lí 12) trang 104

2

 

 

39.
40. 1 Tụ điện HĐ 3: Thuyết trình, báo cáo sản phẩm

HĐ 4: Mở rộng

Thiết kế phương án TN

Thảo luận

–   Tài liệu STEM 12

–   Hộp kit “Tụ điện”

–   Máy tính xách tay

Chương IV: Dao động và sóng

điện từ

Sau bài 20:

Mạch dao động (Sách Vật Lí 12) trang 104

2
41.
42. 1 Axit hay Bazơ HĐ 1: Xác

định vấn đề HĐ 2: Kiểm tra tính axit bazơ

của một số dung dịch

Đọc tài liệu, Thảo luận

Bố trí và tiến hành thí nghiệm

–   Tài liệu STEM 12

–   Máy tính có mạng internet

–   Hộp kit “Axit hay Bazơ”.

Chương trình Hóa học 12 Nội dung: Amine (Amin)–

Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide

Chương 1: Sự

điện li, sau bài 2: Axit, bazơ và muối (SGK Hóa học 11) trang 8.

2
43.
44. 1 Axit hay Bazơ HĐ 5: Báo cáo kết quả

HĐ 6: Mở rộng

Đọc tài liệu, Thảo luận – Tài liệu STEM 12 Chương trình Hóa học 12 Nội dung: Amine (Amin)– Chương 1: Sự

điện li, sau bài 2: Axit, bazơ và

2

 

 

Bố trí và tiến hành thí nghiệm –   Máy tính có mạng internet

–   Hộp kit “Axit hay Bazơ”.

Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide. muối (SGK Hóa học 11) trang 8.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *