Hình ảnh tập huấn Giáo viên chương trình Stem tại các tỉnh thành phố.

Hình ảnh tập huấn Giáo viên chương trình Stem tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tập huấn Giáo viên tỉnh Hưng Yên về chương trình Stem

Hình ảnh tập huấn Giáo viên chương trình Stem tại tỉnh Vĩnh Phúc

 

Một số hình ảnh tập huấn Giáo Viên chương trình Stem tại Tỉnh Lào Cai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *